اکونومیک 24
06 اردیبهشت 1401 - 15:54

مصوبه دستمزد تغییر نمی کند/ وزیر حامی مصوبه اسفند ماه است

اعضای شورای عالی کار ضمن رد برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تغییر دستمزد، تاکید کردند که هیچ یک از اعضای شورا یک طرفه نمی توانند مصوبه را لغو و یا اصلاحاتی انجام دهند. اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا اخیراً در مورد تغییر دستمزد کارگران صحبتی شده است، اظهار کرد: هیچ صحبتی در مورد تغییر دستمزد نداشته ایم و همه ذی نفعان باید بر اساس صورت جلسه‌ای که اسفند ماه مصوب و ابلاغ شد، دستمزدها را بپردازند. گوخبرنگار مهرایمذیوی افزود: شورای عالی کار بر اساس نظر اکثریت، تصمیم گیری می‌کند و هیچ یک از اعضای شورا یک طرفه نمی‌توانند مصوبه را لغو و یا اصلاحاتی انجام دهند. گیریطرفهآهنی‌ها تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی از جریان‌ها با انتشار اخبار نادرست در مورد تغییر دستمزد به دنبال بهره‌های خود هستند. لذا تاکنون در نشست‌هایی که داشتیم نظر کسی بر تغییر مزد نیست. وی گفت: اینکه برخی از بنگاه‌ها در فروردین ماه حقوق کمتر از مصوبه دادند به دلیل این است که باید در سیستم‌های خود اصلاحات حسابرسی را انجام دهند و بر همین مبنا در اردیبهشت ماه باید ما به التفاوت را بپردازند. التفاوتدستمزد تغییر نمی‌کند دستمزد تغییر نمی‌کنددستمزد تغییر نمی‌کندهمچنین محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار نیز به مهر گفت: تاکنون هیچ دعوت نامه یا صحبتی در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور تغییر دستمزد نداشته ایم. ایموی تصریح کرد: اینکه هر چند روز یک بار اخباری از این دست منتشر می‌شود نشان می‌دهد گروهی به دنبال بهره‌های خود هستند. تاجیک گفت: از طرف دیگر وزیر کار نیز از مصوبه شورای عالی کار حمایت کرده است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 280113

مهمترین اخبار اقتصادی: